Quy ước sử dụng

Xin mời quý khách đọc kỹ và đồng ý Quy ước sử dụng dưới đây (sau đây gọi là “Quy ước này”) trước khi đăng ký và sử dụng dịch vụ do KOSAIDO HR VIETNAM CO.,LTD. (KHR VIETNAM) (sau đây gọi là “KHR”) cung cấp (※được định nghĩa tại điều 1 dưới đây).
KHR coi như quý khách đã đồng ý với các nội dung nằm trong Quy ước này khi quý khách sử dụng trang web này.

 • ①Nội dung dịch vụ

  Dịch vụ do KHR cung cấp là tên gọi chung của dịch vụ mà công ty chúng tôi đưa ra để hỗ trợ tìm công việc cho quý khách ví dụ như vận hành trang web này, tư vấn tìm việc làm từ các chuyên viên (bao gồm cả cung cấp kết quả phân tích so sánh của đánh giá nhân sự và kết nối những thông tin do quý khách cung cấp và thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp).

 • ②Các nội dung bị cấm

  Quý khách không được phép thực hiện các hành vi dưới đây hoặc các hành vi tương tự khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

  1. Đăng ký thông tin giả hoặc cung cấp thông tin giả cho doanh nghiệp tuyển dụng
  2. Hành vi xâm phạm bản quyền, quyền hình ảnh và các quyền sở hữu trí tuệ khác của người sử dụng khác, của bên thứ ba hoặc của chúng tôi.
  3. Hành vi xâm phạm quyền riêng tư và tài sản của người sử dụng khác, của bên thứ ba hoặc của chúng tôi.
  4. Hành vi xỉ nhục người sử dụng khác, bên thứ ba hoặc chúng tôi.
  5. Hành vi vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục hoặc các hành vi có nguy cơ như vậy, hoặc các hành vi vi phạm pháp luật.
  6. Sao chép, buôn bán, xuất bản các thông tin có được từ trang web này và dịch vụ của công ty chúng tôi và các hành vi khác sử dụng vượt quá phạm vi sử dụng cá nhân.
  7. Hành vi cung cấp thông tin nhằm mục đích kinh doanh khi sử dụng trang web này và dịch vụ của công ty chúng tôi.
  8. Hành vi gây cản trở viêc vận hành dịch vụ của công ty chúng tôi hoặc hành vi gây tổn hại tới uy tín của công ty chúng tôi.
 • ③Về việc quản lý thông tin cá nhân

  Xin mời đọc tại “Về việc quản lý thông tin cá nhân”

 • ④Thông tin của quý khách

  1. KHR có thể tự do sử dụng các thông tin như thông tin cá nhân, thông tin việc làm, tin nhắn do quý khách cung cấp, ghi lại ngay từ thời điểm quý khách cung cấp những thông tin đó. Ngoài ra, tùy trường hợp chúng tôi có thể cho phép bên thứ ba sử dụng.
  2. KHR đối chiếu và so sánh một cách chân thực các thông tin cá nhân do quý khách cung cấp, ghi lại với yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ các doanh nghiệp. Trong trường hợp đó, kể cả khi quý khách rất có nguyện vọng ứng tuyển vào một doanh nghiệp nào đó nhưng lại không đạt được yêu cầu về tiêu chuẩn tuyển dụng mà doanh nghiệp đó cung cấp thì có thể chúng tôi sẽ không tiến cử quý khách mà thay mặt doanh nghiệp đó thông báo tới quý khách không phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn tuyển dụng.
  3. KHR có thể yêu cầu quý khách cung cấp các loại giấy tờ có liên quan tới tuyển dụng như xác nhận thông tin cá nhân, giấy tờ chứng minh tư cách lưu trú, tư cách lao động hoặc các giấy tờ khác do doanh nghiệp yêu cầu.
  4. KHR có thể xem xét và quyết định chỉnh sửa, thay đổi, xóa, di chuyển các thông tin được ghi trên trang web này. Ngoài ra, nếu quý khách nhất định có hành vi vi phạm pháp luật hoặc Quy ước này thì chúng tôi có thể thực hiện việc cấm sử dụng dịch vụ và xóa thông tin liên quan tới quý khách đó.
  5. KHR có thể công khai thông tin cho bên thứ ba về thông tin đăng ký, tình hình sử dụng, nội dung liên lạc của quý khách nhất định trong trường hợp chúng tôi cho rằng nằm trong các trường hợp sau đây. - Trong trường hợp cần thiết để bảo hộ quyền lợi của công ty chúng tôi, các bên có liên quan (các doanh nghiệp đối tác) và bên thứ ba. - Trong trường hợp công ty chúng tôi nhận được yêu cầu dựa trên pháp luật từ những cơ quan nhà nước như cảnh sát, tòa án hoặc những cơ quan có thẩm quyền tương đương. - Trong trường hợp chúng tôi cho rằng cần thiết để giải quyết vấn đề trong việc quản lý vận hành hệ thống của công ty chúng tôi.
 • ⑤Về đường link

  Trên trang web của chúng tôi có một số đường link sang các trang web khác không phải do KHR lập nên, có một số trường hợp KHR không kiểm tra, chứng nhận và đảm bảo về nội dung trên các trang web đó. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang web dẫn từ đường link. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các trang web đó và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu như quý khách bị thiệt hại do việc vào các trang web đó.

 • ⑥Trường hợp bất khả kháng

  Trong trường hợp xảy ra những tổn hai do thiên tai, các loại virus không thể ngăn chặn từ phương pháp thông thường, hoặc những lý do ngoài trách nhiệm của chúng tôi (sau đây gọi là “Trường hợp bất khả kháng”), công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Đối với những trường hợp bất khả kháng này, chúng tôi không thể đảm bảo được việc các dữ liệu được lưu giữ tại công ty chúng tôi không bị xóa hoặc thay đổi. Chúng tôi mong rằng quý khách tự chịu trách nhiệm bảo quản những thông tin cần thiết của quý khách được lưu giữ tại công ty chúng tôi.

 • ⑦Miễn trách nhiệm

  1. Quý khách cần phải chấp nhận việc sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi không có nghĩa là đảm bảo chúng tôi sẽ tìm được việc làm cho quý khách. Đồng thời, quý khách cần phải tự chịu trách nhiệm trong việc giải quyết tất cả những tranh chấp lao động liên quan tới điều kiện lao động hay nội dung hợp đồng lao động xảy ra với doanh nghiệp tuyển dụng.
  2. KHR hoàn toàn không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với tất cả những chi phí, thiệt hải, tổn hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ đi kèm được bao gồm trong dịch vụ và trang web của công ty chúng tôi.
 • ⑧Thay đổi, tạm dừng, kết thúc dịch vụ

  Trong trường hợp bất khả kháng khi vận hành kinh doanh, KHR có thể thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp toàn phần hoặc một phần dịch vụ mà không thông báo trước cho quý khách.

 • ⑨Thay đổi Quy ước này

  Khi cần thiết, KHR có thể thay đổi Quy ước này mà không cần phải báo trước cho quý khách. Chúng tôi coi như quý khách đã đồng ý với quy ước sử dụng đã thay đổi khi quý khách sử dụng trang web này sau khi có sự thay đổi đó.

 • ⑩Tuân thủ luật pháp và tòa án có thẩm quyền

  Quy định này tuân thủ và được lý giải theo luật pháp Việt Nam. Trong trường hợp xảy ra xung đột liên quan tới các nội dung nằm trong Quy ước này, tòa án tại Việt Nam được xem như tòa án có thẩm quyền chuyên môn để giải quyết.

Lập và áp dụng ngày 01 tháng 02 năm 2013

Ứng tuyển ngay