Về việc quản lý thông tin cá nhân

KOSAIDO HR VIETNAM CO.,LTD. (KHR VIETNAM) (sau đây gọi là “KHR”, “Công ty chúng tôi”) tôn trọng quyền cá nhân của tất cả những người sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi (viết tắt “quý khách”), chú ý tối đa, quản lý và sử dụng thông tin một cách có trách nhiệm. Xin mời đọc kỹ các nội dung phía dưới, đồng ý và xin vui lòng cung cấp thông tin cá nhân.
Chúng tôi coi việc quý khách sử dụng trang web này là đã đồng ý với Quy ước này.

 • ①Định nghĩa về thông tin cá nhân

  Thông tin cá nhân là những thông tin có thể nhận biết được một cá nhân cụ thể bởi họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, tuổi, địa chỉ E-mail, các thông tin được ghi khác v.v....

 • ②Mục đích sử dụng

  KHR lấy thông tin cá nhân để quản lý và sử dụng một cách hợp lý trong phạm vi mục đích dưới đây.

  1. Sử dụng những dịch vụ liên quan của công ty chúng tôi (bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp có liên quan hay các công ty chung vốn) như giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin việc làm và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
  2. Thông tin thống kê để công khai cho doanh nghiệp, bên thứ ba khác nhằm phục vụ cho mục đích một cách hợp pháp khi giải thích dịch vụ của Công ty chúng tôi.
   ※Những thông tin thống kê này không bao gồm những thông tin có thể nhận biết được cá nhân.
  3. Thu thập, xác nhận nguyện vọng và ý kiến, ví dụ như xác nhận tình hình sau khi bắt đầu làm việc của người lao động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ của Công ty chúng tôi.
  4. Giải quyết tranh chấp lao động, xử lý phàn nàn và giải đáp các câu hỏi.
  5. Các mục đích khác mà Công ty chúng tôi quy định nằm trong phạm vi cho phép của xã hội.
 • ③Cung cấp thông tin cá nhân

  KHR sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba vượt quá phạm vi của các mục địch phía trên khi chưa có sự đồngyý của chủ thông tin. Tuy nhiên, đối với những trường hợp dưới đây, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không cần có sự đồng ý của chủ thông tin.

  1. Trong trường hợp tuân thủ quy định pháp luật.
  2. Trong trường hợp được cho là cần thiết để bảo đảm lợi ích to lớn như tài sản, sức khỏe, sinh mạng của quý khách hoặc công chúng.
  3. Trong trường hợp nhận được yêu cầu cung cấp bằng chứng pháp luật từ những cơ quan nhà nước như cảnh sát, tòa án hoặc những cơ quan có thẩm quyền tương đương.
  4. Trong trường hợp chúng tôi cho rằng cần thiết và vẫn nằm trong phạm vi cho phép của xã hội.
 • ④Chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân

  Đối với những thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ của quý khách, theo nguyên tắc thì chỉ có bản thân quý khách có thể yêu cầu chỉnh sửa và xóa thông tin. Tuy nhiên, nếu như quý khách nào đó có hành vi vi phạm pháp luật và Quy ước này, hoặc trong 12 tháng trở lên không sử dụng thì KHR có thể xem xét để xóa thông tin của quý khách.

 • ⑤Về Cookies

  Trong trang web này, nhằm phục vụ mục đích bảo vệ quyền cá nhân, nâng cao sự tiện lợi của quý khách và cung cấp thông tin , chúng tôi có thể sử dụng Cookies.

 • ⑥Về ủy thác bên ngoài

  KHR có thể ủy thác toàn phần hoặc một phần nghiệp vụ cho doanh nghiệp bên ngoài. Trong trường hợp đó, chúng tôi xem xét thật kỹ lưỡng mức độ tin tưởng dành cho doanh nghiệp đó, sau đó có thể công khai thông tin cá nhân cho doanh nghiệp đó.

 • ⑦Thay đổi Quy ước này

  Tùy theo mức độ cần thiết, KHR có thể thay đổi Quy ước này mà không cần phải báo trước cho quý khách. Chúng tôi coi như quý khách đã đồng ý với sự thay đổi Quy ước sử dụng khi quý khách sử dụng trang web này sau khi có sự thay đổi đó

 • ⑧Địa chỉ liên hệ

  Các câu hỏi liên quan tới quản lý, bảo hộ thông tin cá nhân, các yêu cầu về công khai, chỉnh sửa, xóa, sử dụng thông tin cá nhân (bao gồm cả việc công khai cho bên thứ ba), xin mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua Mẫu liên hệ có trong trang web. Địa chỉ liên hệ

Lập và áp dụng ngày 01 tháng 02 năm 2013

Ứng tuyển ngay