Đặc trưng dịch vụ của KOSAIDO HR VIETNAM

Không thể có công việc tốt nếu chỉ có kỹ năng.
Phán đoán khả năng sử dụng cảm xúc và tư duy, hiểu “Bản thân” để đánh giá vận dụng vào phỏng vấn hoặc công việc.

"SEI EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT"

■Công cụ tự kiểm tra EQ do KHR cung cấp “SEI”

Mọi người tìm việc đều mong muốn phát huy sử dụng toàn bộ sức lực của mình tại một doanh nghiệp phù hợp với bản thân.


Công cụ tự kiểm tra EQ do KHR cung cấp “SEI

Có thể ghi rõ kỹ năng vào sơ yêu lý lịch để ai nhìn vào cũng có thể biết nhân lực đó có kỹ thuật như thế nào. Tuy nhiên, không hẳn là mọi nhân lực đều có thể tuân theo tổ chức của doanh nghiệp và phát huy hết mọi kỹ năng mình có.
Dù có năng lực rất tốt nhưng do không thể thích nghi với tổ chức của công ty, không thể giao tiếp thoải mái với cấp trên, quan hệ với đồng nghiệp nơi làm việc không tốt thì nhân lực sẽ bị áp lực căng thẳng, và thực tế có nhiều trường hợp họ không thể phát huy được kỹ năng mình có.
Trong những trường hợp như vậy, đáng tiếc là cuối cùng các nhân lực đó thường rời khỏi công ty.


Nhiều nhà tâm lý học là những người đề xuất lý thuyết EQ (trí tuệ xúc cảm) cho rằng để tăng thành tích khi làm việc cần có năng lực “trộn lẫn cảm xúc và tư duy một cách có hiệu quả”. Như vậy để thành công trong công việc thì cần phải “quản lý tư duy” và “quản lý cảm xúc” thật cân bằng, có thể nói nhân lực có thể làm điều này chính là nhân lực xuất sắc. “SEI” do chúng tôi cung cấp được công ty Six Seconds triển khai trên toàn cầu và là công cụ đã công hiến vào việc tuyển dụng và nâng cao thành tích của nhiều công ty.

Các mức độ EQ và sự thành công của con người


Khi trao đổi phỏng vấn dùng “SEI”, quý vị chỉ cần bỏ khoảng 20 phút để tham dự bài kiểm tra.

Dựa theo kết quả đó, tư vấn viên của công ty chúng tôi sẽ có thể cố vấn quý vị nên nhấn mạnh hoặc lưu ý những đặc điểm gì khi phỏng vấn với nhà tuyển dụng hoặc khi làm việc... Chúng tôi rất mong muốn có thể giúp ích vào việc “lý giải bản thân” “tăng tiến sự nghiệp” của quý vị.

Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay