Về "KOSAIDO HR VIETNAM" (KHR VIETNAM)

Giới thiệu về công ty

“Ưu tiên con người, quan tâm và liên kết,học tập và nỗ lực”


KOSAIDO HR VIETNAM là một công ty nhân sự ở nước ngoài của Công ty cổ phần Kosaido của Nhật Bản được thành lập ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty cổ phần Kosaido trải qua hơn 60 năm thành lập và phát triển ở trong nước Nhật Bản, chúng tôi đã cống hiến cho xã hội trong các lĩnh vực in ấn, quảng cáo, IT, nhân lực. “Kosai” là từ có ý nghĩa là cống hiến nhiều cho xã hội. Trong đó trong lĩnh vực nhân lực, công ty triển khai các hoạt động truyền thông tuyển người, giới thiệu nhân lực, phái cử nhân lực, đào tạo tập huấn nhân viên, kiểm tra phân tích năng lực tích hợp của nhân viên khi tuyển người cũng như nhân viên đã làm việc tại công ty, lĩnh ực BPO v.v,,,, chúng tôi triển khai công việc rộng rãi và tích lũy các bí quyết trong lĩnh vực tuyển dụng, đào tạo nhân viên. Trong thời đại mà các doanh nghiệp cũng như nguồn nhân lực đang dần toàn cầu hóa, tiến tới không biên giới thì doanh nghiệp được yêu cầu tốc độ trong kinh doanh. Không cần nói cũng có thể hiểu rằng việc tuyển dụng và đào tạo những cá nhân xuất sắc nhanh nhẹn, chuẩn bị môi trường để họ có thể phát huy khả năng cao độ là yêu tố vô cùng quan trọng.

Mặt khác, việc toàn cầu hóa kinh doanh đã yêu cầu năng lực cao hơn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ đối với những cá nhân đang tìm việc đồng thời tạo ra những cơ hội nghề nghiệp cho tất cả những người mong muốn làm việc và nỗ lực cố gắng.

KOSAIDO HR VIETNAM chúng tôi lấy tinh thần khởi nghiệp của Kosaido “ưu tiên con người” làm nền tảng kinh doanh tại Việt Nam, phát huy tối đa nhiều bí quyết đã tích lũy tại thị trường trong nước Nhật Bản, dồn sức vào việc “tạo ra nhiều cơ hội gặp gỡ” giữa doanh nghiệp và người tìm việc. Bằng việc này, chúng tôi mong muốn cống hiến để hiện thực hóa “xã hội mà mọi người đều có thể tươi cười làm việc” với sức lực nhỏ bé của mình.

thành phố Hồ Chí Minh

[Our Mission]

Our Mission

Chúng tôi công hiến để hiện thực hóa xã hội “mọi người đều có thể tươi cười làm việc” bằng việc tạo ra nhiều cơ hội gặp gỡ mới liên kết con người với con người, con người với doanh nghiệp, con người với quốc gia.

[Our Vision]

Khi giải quyết vấn đề con người và doanh nghiệp, chúng tôi luôn sáng tạo - cung cấp các giá trị mới thông qua “thử thách” nhằm mục tiêu trở thành doanh nghiệp mà mọi người thực sự cần tới.

■Thử thách để tạo ra các cơ hội gặp gỡ vượt qua sự khác biệt về nghề nghiệp, thế hệ, quốc gia, vùng lãnh thổ.
■Thử thách để luôn cung cấp “Giải pháp” tốt nhất trong việc hỗ trợ tìm việc, tuyển dụng - kinh doanh của doanh nghiệp
■Thử thách để trở thành doanh nghiệp đóng vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản.

[Our Value]

  • OMOIYARI

    Luôn “ưu tiên con người”, có lòng “OMOIYARI (quan tâm)” khi tiếp xúc với mọi người.
  • OMOTENASHI

    Từ đáy lòng mình phục vụ cho tất cả những bên liên quan bằng tấm lòng “OMOTENASHI (hiếu khách)”
  • ODOROKI

    Nỗ lực cung cấp các dịch vụ “ODOROKI (bất ngờ)” làm những bên liên quan phải bất ngờ.
Ứng tuyển ngay