Sales

[Job ID: 2668] HighSalary

業務内容:

- Công ty bán kính hiển vi và các sản phẩm có liên quan.
- Trình bày các chi tiết, đặc trưng của sản phẩm bằng tiếng Anh và Việt.
------------------------NGÀY ĐĂNG TUYỂN 31/10/2016------------------------

応募資格 - Không yêu cầu có Data khách hàng
- Yêu cầu: Tiếng Nhật N2 và Tiếng Anh (intermediate)
- Có kiến thức về kính hiển vi hoặc biết sử dụng kính hiển vi
言語 日本語
勤務地 ホーチミン
勤務時間 08:00 - 17:00
給与 10,000,000 - 22,000,000 VND
福利・厚生
カテゴリ
国籍

会社概要

業種
従業員数

応募方法

  「応募する」ボタンをクリックするか、下記にご連絡ください。

電話番号 [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
連絡先


info@kosaido-hr.jp

応募する


ご応募はこちら