TRỢ LÝ - N2- 900 USD [Vietnamese]

[Job ID: 11754HVLV] HighSalary

業務内容:

- Trợ lý người Nhật
- Dịch tài liệu
- Thông dịch cuộc họp
- Đối ứng khách hàng

応募資格 Yêu cầu:
- Nam/ Nữ
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Mới tốt nghiệp, không yêu cầu kinh nghiệm
- Có thể làm việc theo ca
Ứng tuyển: vui lòng gửi cv về email van.ha@kosaidovn.com
言語 Vietnamese:Native, English:Intermediate
勤務地 ホーチミン
勤務時間
給与 900 - 1,000 USD
福利・厚生 - Lương tháng 13
- Bảo hiểm theo luật lao động
カテゴリ 総務 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
人事 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
通訳・翻訳 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
国籍 Vietnamese

会社概要

業種 CÔNG TY NHẬT BẢN
Địa chỉ: Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh
従業員数

応募方法

  「応募する」ボタンをクリックするか、下記にご連絡ください。

電話番号 [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
連絡先

Ha Vu Le Van
van.ha@kosaidovn.com

ご応募はこちら