Trợ lý [Vietnamese]

[Job ID: 11359YO]

業務内容:

Phiên dịch, thông dịch
Làm chứng từ XNK
Hỗ trợ sales
Tổng vụ
Khác

応募資格 Giới tính:Nữ
Tuổi: dưới 35
Ngôn ngữ: tiếng Nhật N2
Kinh nghiệm: 3 năm GA/ Admin/ Hõ trợ
Khác: Năng động trong công việc
言語 Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native
勤務地 ホーチミン
勤務時間 8:30-17:30
給与 - 500 USD
福利・厚生
カテゴリ 総務 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
人事 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
経理 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
カスタマーサービス (営業/マーケティング/CS)
マーケティング (営業/マーケティング/CS)
法務 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
通訳・翻訳 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
営業 (営業/マーケティング/CS)
国籍 Vietnamese

会社概要

業種 Bán khung hỗ trợ ống
従業員数 2 *1 Japanese

応募方法

  「応募する」ボタンをクリックするか、下記にご連絡ください。

電話番号 [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
連絡先

Yuki Okabe
okabe.yuki@kosaidovn.com

ご応募はこちら