Phiên dịch [Vietnamese]

[Job ID: 10746TM]

業務内容:

Phiên dịch cho ban Giám đốc (trong công ty và khi gặp khách hàng)
Dịch tài liệu công ty

応募資格 Giới tính(性別): ưu tiên nữ
Tuổi(年齢): không yêu cầu
Học vấn(学歴):
Ngôn ngữ(言語): Tiếng Nhật N2
Nghề nghiệp(職歴): Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm phiên dịch
kiến thức(知識):
kiến thức PC(PC知識): Word, Execel
Nhân cách(性格):
Khác(その他):
言語 Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native, English:Intermediate
勤務地 ハイズオン
勤務時間 8:00~17:00
給与 600 - 850 USD
福利・厚生
カテゴリ 通訳・翻訳 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
国籍 Vietnamese

会社概要

業種 ※500kVまでの送電部品製造・販売・碍子装置、配電部品、配電用絶縁テープ等の販売
従業員数

応募方法

  「応募する」ボタンをクリックするか、下記にご連絡ください。

電話番号 [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
連絡先

Toshihiro Miyasaka
xxxxxx@xxxxxx.xxx

応募する

ご応募はこちら