information

Khóa học: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KPI HIỆU QUẢ TẠI TP. HCM

MỤC TIÊU
1. Kiến thức mang tính thực tiễn cao
2. Được hỗ trợ vướng mắc bởi chuyên gia hàng đầu từ Kosaido Việt Nam xuyên suốt trong và sau khóa học
3. Kết nối trực tiếp với những nhà quản lý khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương 1: KPI là gì?
1.Định nghĩa về chỉ số đo lường công việc -KPI
2.Phân loại hệ thống KPI
3.Đặc trưng của KPI
Chương 2: Áp dụng KPI trong quản trị mục tiêu
1.Vai trò của KPI
2.Các phương pháp đánh giá KPI hiệu quả
3.Quản trị qui trình thực hiện KPI
4.Lợi ích của KPI
Chương 3: Các công cụ hỗ trợ xây dựng KPI
1.REAN model ( Reach – Engage – Activate – Nurture)
2.Công cụ SMART ( Specific – Measurable – Achievable – Realistic – Time-bound)
3.Công cụ Benchmarking
Chương 4: Hỏi đáp

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Đối tượng Nhân viên, Nhà quản lý người Việt
Diễn giả Mr Nguyễn Văn Tâm
Thứ 7, ngày 30 tháng 3
8:45 – 16:45 (nghỉ trưa 1 tiếng)
Học phí: 2,200,000VND (chưa thuế)
Số lượng: 25 người
Địa điểm: Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Đăng ký qua email: support@kosaidovn.com hoặc hanoi@kosaidovn.com
Số điện thoại: 028 3821 3660, 3661
Hotline: 0977 301 696

Những công việc cập nhật gần đây

Ngành nghề

Ứng tuyển ngay