information

★★★KHÓA HỌC EQ & KỸ NĂNG QUẢN LÝ TẠI HCM★★★

★★★KHÓA HỌC EQ & KỸ NĂNG QUẢN LÝ TẠI HCM★★★ 【 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 】
Part 1: Khái niệm cơ bản về Trí tuệ cảm xúc
 Hiểu về bản thân
 Hiểu về cảm xúc
 Quản lý và sử dụng hiệu quả cảm xúc

Part 2:Khái niệm về tổ chức và vai trò của Quản lý
Khái niệm và nhận diện những nguy cơ của một tổ chức
 Lưu ý khi vận hành tổ chức
 Vai trò của người quản lý trong tổ chức

Part 3: Trí tuệ cảm xúc và các năng lực quản lý
 Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
 Khuyến khích và tạo động lực cho các thành viên
 Truyền đạt tầm nhìn
Part 4: Kỹ năng của một nhà quản lý
 Lập kế hoạch
 Lắng nghe
 Đặt câu hỏi và phản hồi
 Đào tạo, huấn luyện…

Thời gian: Thứ 6 ngày 22 tháng 6, từ 8h30 tới 16h30
Đối tượng: Người Việt (Team leader, sub leader, Manager ...)
Học phí: 3,000,000 VND (chưa bao gồm thuế, đã bao gồm tài liệu, bữa trưa và bài kiểm tra EQ)
Số lượng học viên: Tối đa 25 người
Địa điểm: Trung tâm Tp. Hồ Chí Minh (sẽ thông báo tới học viên trước buổi Hội thảo)

Cách thức tham gia:
Vui lòng gửi email tới địa chỉ hanoi@kosaidovn.com hoặc gọi 028 3821 3660

Những công việc cập nhật gần đây

Ngành nghề

Ứng tuyển ngay