Korean service director

[Job ID: 425] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

■ Responsible for the South Korean company,and to provide services, consulting, advice related to accounting audit, management, legal, labor.
*Job such as Financial bookkeeping, financial reporting, tax procedures, accounting audit, license acquisition, legal services (legal counseling, contract checking), legal proceedings.
■ Responsibility is marketing.


-------------- CLOSED ---------------

yêu câù chuyên môn ■ University master's degree holders in accounting system or legal system.
* Lawyer, accountant qualification unquestioned.
* Practice experience unquestioned. New graduates accepted.
■ South Korean nationality.
* Male desirable.
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc
Lương 1,000 - 2,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay