Tổng Vụ biết tiếng Hàn

[Job ID: 2660]

Nội dung nghiệp vụ:

- Quản lý nhân viên
- Quản lý bảo hiểm xã hội
- Kế toán
- Hỗ trợ quản lý Hàn Quốc
- Dịch tài liệu
- Thông dịch viên
- Các công việc khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn


------------------------CREATED ON 14/10/2016------------------------

yêu câù chuyên môn Tiếng Hàn Cấp doanh nghiệp
Ưu tiên có kinh nghiệm tổng vụ
Ưu tiên ứng viên ở Hà Nam
Ngôn ngữ Ngoại ngữ khác
Địa điểm làm việc Ha Nam
Thời gian làm việc 08:00 - 17:00
Lương 11,000,000 - 19,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay