QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

[Job ID: 2646]

Nội dung nghiệp vụ:

・Quản lý chất lượng (kiểm định sản phẩm, theo dõi yêu cầu cải tiến, xử lý khiếu nại, v.v...)
・Nhập dữ liệu
・Vận chuyển
* Làm việc với công nhân sản xuất để biết về quá trình sản xuất cơ bản.

------------------------NGÀY ĐĂNG TUYỂN 06/10/2016------------------------

yêu câù chuyên môn * Nữ
* Cần hiểu biết về nguyên liệu dệt kim
* Tiếng Nhật N2 trở lên (Chủ yếu dùng để viết email và nói về nguyên liệu dệt kim)
Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Đồng Nai
Thời gian làm việc 09:00 - 18:00
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ


info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay