Senior PHP Engineer

[Job ID: 2525] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

Develop front‒end software by using PHP language.
Should have knowledge of HTML+Java+CSS.
Educate junior engineer.------------------------ CREATED ON 16/05/2016 -----------------------

yêu câù chuyên môn Gender / any
Age / around 28‒35
Language: English (for internal communication. At least, read/write skill to communicate with others is necessary)
*Japanese skill is an advantage, but not necessary.
Working Experience: more than 5 years
Interview will be 2 times: 1st /technical interview, 2nd/character check
Ngôn ngữ
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 8:00 - 17:00 Thứ 2 - Thứ 6
Lương 15,000,000 - 24,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công nghệ thông tin
Số lượng nhân viên 55
Giới thiệu công ty Công ty chuyên phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Việt Nam

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay