Trưởng phòng HSE

[Job ID: 2376] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

- Chuẩn bị kế hoạch HSE.
- Phối hợp các dự án đúng tiến độ và xây dựng các phương pháp với các bên liên quan.
- Đảm bảo tất cả các nhân viên xây dựng có năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện công việc một cách an toàn.
- Quản lý tất cả các nhà thầu phụ để đảm bảo việc tuân thủ HSE tổng thể đạt được.
- Đảm bảo quy trình làm việc an toàn, tránh nguy hiểm; và các yêu cầu đó được phổ biến rộng rãi đến tất cả các giám sát xây dựng và công nhân.
- Yêu cầu hiệu quả cho thiết bị bao gồm nguồn điện và kiểm tra máy móc tại nơi làm việc và ghi chép lại kết quả.
- Tham dự cuộc họp hàng tuần và đảm bảo tất cả các vấn đề HSE tại công trường xây dựng được giải quyết.
---------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 22/01/2016 ----------------------

yêu câù chuyên môn - Có bằng cử nhân chuyên ngành kỹ thuật
- Có Giấy chứng nhận HSE
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc giám sát HSE cho dự án xây dựng
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như trong môi trường nhóm.
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Hải Phòng
Thời gian làm việc 8:00 a.m. ~ 5:00 p.m Thứ Hai-Thứ Bảy
Lương 34,000,000 - 36,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay