Japanese Sales = 1 person

[Job ID: 2282]

Nội dung nghiệp vụ:

- Visit customer and get new order
- Make quotation
- Discuss specification with customer
- Direct production department to make a sample
- Submit sample and discuss detail about color, size, font etc..

--------------------- CREATED ON 08/12/2015 ---------------------

yêu câù chuyên môn Any Gender
25-35 years old
At least 1-2 year experience in sales.
Ngôn ngữ
Địa điểm làm việc Bắc Ninh
Thời gian làm việc Mon - Fri 8:00 – 17:00, Sat: Biweekly
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Selling of power tools, woodworking machinery, air dynamic tools, household and gardening equipment, etc..
Số lượng nhân viên 70

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ


info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay