Biên phiên dịch => 1 người

[Job ID: 2233]

Nội dung nghiệp vụ:

- Chủ yếu là dịch các tài liệu sang tiếng Việt
(QC Chart, Standard Work Manual, Danh sách kiểm tra, bản vẽ, danh sách BOM vv)
※ Hóa đơn nguyên vật liệu
- Gửi tới bộ phận theo yêu cầu
- Để nhân viên biết.
--------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 18/11/2015 ---------------------

yêu câù chuyên môn it nhất 3 năm kinh nghiệm trong các công ty Nhật Bản
(Các bộ phận ô tô, ăng-ten, dây cáp, PCB là một lợi thế)
Viết và báo cáo tốt
(đặc biệt là dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt)
Trình độ tiếng Nhật N2.
Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Ha Nam
Thời gian làm việc 8:00 – 16:00 Thứ 2 - Thứ 7
Lương 11,000,000 - 14,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 1000

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay