Kế toán viên => 1 người

[Job ID: 2168]

Nội dung nghiệp vụ:

■ Dữ liệu đầu vào
■ Quản lý tài sản
■ Kiểm toán
■ Quản lý tài sản
■ Quản lý các khoản phải trả và tài khoản phải thu
■ Quản lý chi nhánh bán hàng
■ Hỗ trợ Lập báo cáo tài chính.
---------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 12/10/2015 -----------------------

yêu câù chuyên môn ■ Yêu cầu Trình độ chuyên môn
· Chuyên ngành Tài chính, Kế toán, và các ngành có liên quan
· Tốt nghiệp đại học ít nhất 2 năm
· 3 năm kinh nghiệm trong công ty sản xuất của Nhật Bản
· Tuổi dưới 32 tuổi
. Tiếng Anh giao tiếp hoặc tiếng Nhật N3.

■ Ưu tiên
· Hiện đang sống tại Hải Dương
· Kỹ năng máy tính cơ bản
· Biết và thực hiện HOU REN SOU
· Có thể ghi vào sổ nhật ký
· Hiểu biết Báo cáo tài chính
· Biết kế toán thuế
· Biết và thực hiện 5S.
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Hải Dương
Thời gian làm việc 8:00 - 17:00 Thứ 2 - Thứ 7
Lương 0 - 7,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ


info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay