[Japanese] Marketing Staff ⇒ 1 person

[Job ID: 2156] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

◆Marketing Works
- Promote banking services (saving, loan, currency, etc) to Japanese companies (existing and planning) in south Vietnam.
- Support Head and Manager of Japanese sales team. In particularly, need to make arrangement between Vietnamese regional manager and Japanese person in charge (in Japan).
- In cooperation with Japanese HQ and Singapore local HQ, provide customer appropriate solution to meet customer needs.
- Cooperate with other regional manager.
---------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 06/10/2015 ---------------------

yêu câù chuyên môn ◆Gender: Female
◆Age: around 30 years
◆Education: University graduation
◆Experience: Actual working experience as sales for 4 - 5 years. (Banking field is better)
◆Knowledge: No matter (having tele-communication has advantage)
◆Language: English (Communication and R/W)
◆Character: Having strong passion to work in southeast Asia.
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 8:00 - 17:00 Thứ 2 - Thứ 6
Lương 40,000,000 - 60,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay