Accounting & Tax Consultant (Japanese position/1 person)

[Job ID: 2142] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

■Overall Accounting Management Duties.
・Accounting report for head office in Japan.
・Communication with financial institutions, business partners.
・Managing some local accounting staffs.


---------------------- CREATED ON 30/09/2015 ----------------------

yêu câù chuyên môn Gender: No matter
Age: No matter(over 50 years would be better)
Working Experience: Accounting work experience in foreign (non-Japan) countries (Experience of Accounting & Tax practice in VN is a plus)
Language: English (Business Level)
Character: Have to have good communication skill.
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc Mon-Sat / 8:30-17:30
Lương 0 - 60,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công ty tư vấn Kế toán - Thuế
Số lượng nhân viên
Giới thiệu công ty Hỗ trợ tứ vấn Thuế, Kế toán, Tài chính, Kiểm toán, quản lý tài sản, chứng khoán...

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ


info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay