Associate - 1 person (Japanese nationality)

[Job ID: 2131] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

In M&A and Accounting consulting service field, the candidate will assist Japanese managing director by taking initiative for many tasks for each PJ.
- Listening and understanding the client issues & needs, and accurately report them to Managing Director
- Following by Managing Director's direction, making suitable coordination or negotiation with external and internal stakeholders such as banks, lawyers, or Vietnamese local consultants.
- Research and Documentation.

---------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 28/09/2015 -----------------------

yêu câù chuyên môn ◆Excellent listening & communication skill (to accurately understand what the clients' situation, issues and needs are and report them.)
◆Corroborative working experience with external various stakeholders
◆Multi-tasking, speed and detail oriented
◆Strong mindset for learning or improving expertise in related field.
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 8:30-17:30 Thứ 2 - Thứ 6
Lương 26,000,000 - 100,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công ty Tư vấn
Số lượng nhân viên
Giới thiệu công ty ■ Tư vấn (Kế toán, Giấy phép, Working Permit / VISA, M & A, quy định nội bộ, vv)

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ


info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay