Teacher Assistant (Japanese position)

[Job ID: 2127] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

■Help Teacher of Ability Developing Class
There are 9 classes. 1)iPad training, 2)Puzzle training, 3)Japanese traditional calculator (Soroban), 4)Science experimentation, 5)Robot making, 6)Japanese (for child), 7)Japanese (for adult), 8)Japanese (conversation), 9)Japanese culture. Help teacher in these classes.

---------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 28/09/2015 -----------------------

yêu câù chuyên môn Certification: no matter (no need to have license of teacher).
Gender: no matter
Age: no matter
Knowledge: no matter
Experience: Need to have experience of teacher or lecturer (Seminar Lecturer is OK).
Ngôn ngữ
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 13:30 - 21:30
Lương 20,000,000 - 50,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Giáo dục
Số lượng nhân viên 30
Giới thiệu công ty Ngành giáo dục (chủ yếu dành cho trẻ từ 6-13 tuổi)

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay