Kỹ sư IT (BSE)

[Job ID: 1494] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

■ Nội dung công việc chính.
* Thiết kế / phát triển / hoạt động của hệ thống.
* Thiết kế / phát triển / quản lý các trang mạng.
* Phát triển hệ thống sử dụng máy tính bảng và điện thoại.
* Bảo trì / hoạt động của hệ thống.
■ Các dự án được dưới đây, sẽ chịu trách nhiệm cho một loạt các dự án.
* Phát triển hệ thống kinh doanh.
* Phát triển hợp đồng.
■ Sử dụng ngôn ngữ (bao gồm cả kế hoạch)
VB, VB.NET, ASP, ASP.NET, JavaScript, VBScript, HTML Java, JSP.------------------- NGÀY ĐĂNG TUYỂN 15/01/2015 ------------------

yêu câù chuyên môn ■ Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển hệ thống (ít nhất là 5 năm).
■ Sinh viên tốt nghiệp của trường Đại học Công nghệ.
■ Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên
■ Người có thể đi đến Nhật Bản khoảng 1 năm.
■ Tuổi: 20 - 30
Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Địa điểm làm việc Nhật Bản
Thời gian làm việc 9:00 - 18:00 Thứ 2 - Thứ 6
Lương 0 - 36,000,000 VND
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển


Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay