[Tuyển người Nhật] Nhân viên tư vấn => 1 người

[Job ID: 1430]

Nội dung nghiệp vụ:

◆Consulting work for Japanese company
(Assurance, tax and low advisory services…) 
◆Support Japanese manager.----------------- CREATED ON 18/12/2014 -----------------

yêu câù chuyên môn ◆Having a knowledge in the field of accounting, tax and law
◆Knowledge of technical term in accounting, tax and law
◆Gender, age: any.
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 8:00 - 17:00 from Mon. to Fri..
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Quốc gia

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 250

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ


info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay