Sales [Vietnamese]

[Job ID: 11805SI]

Nội dung nghiệp vụ:

* Find new customers for Vietnamese market

yêu câù chuyên môn Gender: Any
Age: 20s - 30s
Language: Japanese N3(Use to Japanese director) and English Basic level(Sometime use to foreign customer)
Experience: Something sales experience
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native, English:Basic
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 8:00-17:00
Lương 400 - 800 USD
Phúc lợi xã hội - y tế * Salary higher than 800 OK if good skill and experience
* Sales incentive
* Company trip
Tìm việc làm Sản xuất (Hỗ trợ sản xuất)
Dịch vụ khách hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Marketing (Giao Dịch Khách Hàng)
Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 18 (1 Japanese)

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Sato Ichiro
mailmagazine@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay