Service Engineer [Vietnamese]

[Job ID: 11789SI]

Nội dung nghiệp vụ:

Supporting ervice for CNC precision lathes
・Telephone correspondence
・Quotation and order of parts, etc.
・Repairing and Inspecting equipment at customer’s company
・Delivery equipment and testing run
・Remodeling equipment
・Training equipment operation
・Support on the phone about equipment
・Various arrangements and support on the phone during exhibitions and events

yêu câù chuyên môn Gender: Amy
Age: 25-30
Education:Graduate from highschool technical course.
Language: Japanese N3 (Need speaking skill and wring, reading)
Experience: Any
Knowledge:
PC Skill:
Character:
Others:
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 8:00-17:00( Break time : 1hour)
Lương 515 - USD
Phúc lợi xã hội - y tế Salary : 12,000,000VND~
Social insurance
Raising salary once a year
Interview ,one time, no writing test
Tìm việc làm Dịch vụ khách hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Sato Ichiro
mailmagazine@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay