TỔNG VỤ - ASSISTANT MANAGER [Vietnamese]

[Job ID: 11746HVLV] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

Nội dung công việc:
Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ hành chánh, Tổng vụ của công ty.
1. Lập kế hoạch và điều phối các thủ tục và hệ thống hành chính và tiêu chuẩn hóa các quy trình.
2. Lập và quản lý chặt chẽ dự toán hàng năm, kèm báo cáo thực tích thực hiện hàng tháng.
3. Quản lý và giám sát việc thực hiện Nội quy – quy chế văn hoá Công ty.
4. Liên hệ với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện các hoạt động hành chánh của công ty như :Giấy CNĐK đầu tư, giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép về môi trường…
5. Lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp, tổ chức sự kiện của công ty.
6. Chỉ đạo, giám sát và tham gia vào việc thực hiện các nghiệp vụ Hành chính – Tổng vụ
7. Quản lý việc tuân thủ về môi trường, an toàn
8. Hỗ trợ công việc Tuyển Dụng- Đào tạo nhân viên.
9. Và các công việc liên quan tới nghiệp vụ hành chánh, Tổng Vụ theo yêu cầu cấp trên.

yêu câù chuyên môn Yêu cầu:
- Nam
- Tiếng Nhật- N2 / hoặc tiếng Anh
- Kinh nghiệm quản trị Nhân sự, hành chính (5 năm)
Ứng tuyển: vui lòng gửi cv về email van.ha@kosaidovn.com
Ngôn ngữ Japanese:Business, Vietnamese:Native, English:Intermediate
Địa điểm làm việc Bà Rịa - Vũng Tàu
Thời gian làm việc 8:00-17:00
Lương 800 - 1,200 USD
Phúc lợi xã hội - y tế - Lương tháng 13
- Bảo hiểm theo luật lao động
- Hỗ trợ xe đưa đón từ HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu
Tìm việc làm Hành chánh/Thư ký (Bộ Phận Hỗ trợ)
Nhân sự (Bộ Phận Hỗ trợ)
Biên phiên dịch (Bộ Phận Hỗ trợ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công ty Nhật Bản
Sàn xuất, chế biến công nghiệp
Địa chỉ: TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Ha Vu Le Van
van.ha@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay