Customer Support [Vietnamese]

[Job ID: 11677SK]

Nội dung nghiệp vụ:

Exchange of e-mail regarding Vietnam trip with Japanese in japan headquarters. (Using Japanese)
Mail content is booking hotel, sightseeing bus arrangement etc.
Tell the contents of e-mail to Vietnamese staff(Using English)

yêu câù chuyên môn Gender:Any
Age:25-35
Education:College/University degree. Japanese college graduates are preferable
Language:Japanese N2 level, English business level
Experience:More than 2 years of working experience in Japan (not including part-time job)
Knowledge:
PC Skill:
Character:Bright, Hospitality
Others:
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, English:Intermediate
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc Mon-Fri 9:00-17:30
Lương 800 - USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Dịch vụ khách hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề 旅行代理店
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Shuichi Kanno
shuichi.kanno@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay