HR MANAGER [Vietnamese]

[Job ID: 11606YO] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

Take in charge of 20 Vietnamese staff and Expat staffs..
HR tasks
- Handle payroll, C&B
- Apply visa, work permit
- Labor contract
..
Administration tasks:
- Office facility manage
- Hotel/ Flight booking
- Office expense manage
- …

yêu câù chuyên môn Female
Over 30 years old
Experience of Hr , Administration in Foreign company
Fluent in english
Ngôn ngữ English:Business, English:Intermediate
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 9:00-18:00
Lương 800 - 1,500 USD
Phúc lợi xã hội - y tế Cách ứng tuyển: gửi cv về email
van.ha@kosaidovn.com
Tìm việc làm Hành chánh/Thư ký (Bộ Phận Hỗ trợ)
Nhân sự (Bộ Phận Hỗ trợ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề CÔNG TY TÀI CHÍNH, THƯƠNG MẠI
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Yuki Okabe
okabe.yuki@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay