BIM Operator/Sub Leader [Vietnamese]

[Job ID: 11541YO] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

* BIM operation
* Train staffs for sub leader position

yêu câù chuyên môn Gender: Any
Age: Fresh graduated OK for Staff level, 5 years experience for sub leader level
Language: No need *Prefer Japanese or English
Knowledge: BIM soft wear
Character: Quiet person
Others: Prefer experience of construction equipment
Prefer work at Japanese construction company
Ngôn ngữ Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 8:00-17:00
Lương 400 - 2,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế * Salary
Staff level >400 USD
Sub leader level >500 - 2,000 USD *More than 2,000 USD OK if good experience
* Commuting allowance
* Communication allowance
Tìm việc làm Kiến trúc/Thiết kế nội thất (Xây Dựng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 10(1 Japanese) *Over 4,000 in the world

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Yuki Okabe
okabe.yuki@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay