Nhân viên kinh doanh [Vietnamese]

[Job ID: 11532YO]

Nội dung nghiệp vụ:

*Sales noodle and some more product

yêu câù chuyên môn *Gender: Female *Accept male if good skill
*Age: Around 30
*Experience: Sales 7-8 years. Any industry OK.
*Japanese: N2 Prefer also can speak English
* Sales skill is most important. Accept N3 if very strong sales skill
Ngôn ngữ Japanese:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 9:00-18:00
Lương 600 - 800 USD
Phúc lợi xã hội - y tế ・Accept maximum 1,000 USD if strong sales skill
・Company party
・Transportation fee
Tìm việc làm Dịch vụ khách hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Marketing (Giao Dịch Khách Hàng)
Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Nhà máy sx mỳ


Số lượng nhân viên 6 (Japanese 2), 130 in Japan, 70 oversea

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Yuki Okabe
okabe.yuki@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay