ISO Staff [Vietnamese]

[Job ID: 11525SI] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

* To apply ISO

yêu câù chuyên môn Gender: Female
Age: Any
Language: English (Business level, Toeic 550 level) or Japanese (N3 level)
Experience: Must need strong knowledge of ISO
Other: Accept Adviser position if candidate cant work fulltime. It will be 2-3 days week.
Ngôn ngữ English:Business, Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 8:00-17:00
Lương - 1,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế * Gasoline fee
* Parking fee
* Telephone fee (If use a lot)
Tìm việc làm Sản xuất (Hỗ trợ sản xuất)
QA/QC (Hỗ trợ sản xuất)
An toàn lao động (Hỗ trợ sản xuất)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 5 *20 in Japan

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Sato Ichiro
mailmagazine@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay