Sales (high TOEIC score) [Vietnamese]

[Job ID: 11518DTTT]

Nội dung nghiệp vụ:

- Approaching customers and introducing products
- Following, take-care existing customers
- Developing new customers
- Planning marketing and identify potential customers, new projects
- Making quotation, presentations, consulting customers for solutions and applications, closing the sales

yêu câù chuyên môn Gender: Male
Age:30-35
Education: Diploma/Degree in sales, marketing or engineering field
Language: Good Command in English oral & written (High TOEIC score preferably)
Experience: has experience in selling Machinery Environment, Industrial material. Should know about the trading operation
Knowledge:
PC Skill:
Character:
Others:
Ngôn ngữ English:Business
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc
Lương 650 - 750 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Bán hàng kỹ thuật (Giao Dịch Khách Hàng)
Cơ khí (kỹ thuật)
Sản phẩm công nghiệp (Sản xuất)
Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Do Thi Thanh Truc
truc.do@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay