Phiên dịch tiếng Nhật - N2 [Vietnamese]

[Job ID: 11517HVLV] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

- Dịch tài liệu Việt - Nhật, Nhật - Việt, các văn bản theo sự phân công của cấp Quản Lý
- Thông dịch trong các cuộc họp Sản xuất và công ty.
- Các công việc khác do cấp trên phân công.

yêu câù chuyên môn - Tiếng nhật N2 (không yêu càu bằng)
- Có kinh nghiệm phiên dịch
- Sinh sống gân Kcn Mỹ Phước 3- Bến Cát, Bình dương
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate
Địa điểm làm việc Bình Dương
Thời gian làm việc 8:00-17:00 (nghỉ thứ 7 cách tuần)
Lương 700 - 1,200 USD
Phúc lợi xã hội - y tế -Lương tháng 13
- Theo luật lao động
- Company Trip
Tìm việc làm Hành chánh/Thư ký (Bộ Phận Hỗ trợ)
Nhân sự (Bộ Phận Hỗ trợ)
Kế toán (Bộ Phận Hỗ trợ)
Pháp lý (Bộ Phận Hỗ trợ)
Biên phiên dịch (Bộ Phận Hỗ trợ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công ty Sản Xuất Nhật Bản- KCN Mỹ Phước 3- Bến Cát- Bình Dương
Số lượng nhân viên 1000

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Ha Vu Le Van
van.ha@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay