Phiên dịch tiếng Nhật [Vietnamese]

[Job ID: 11505HVLV]

Nội dung nghiệp vụ:

- Phiên dịch/ trợ lý cho Quản lý (người Nhật): thu mua; kế toán, XNK, Mua hàng, Nhân sự
- Hỗ trợ các bộ phận thực hiện một số công việc đơn giản
- Các công việc theo chỉ thị của Trưởng bộ phận quản lý văn phòng

yêu câù chuyên môn - Tiếng Nhật- N3/ N2
- Kinh nghiệm 1 năm trở lên
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate
Địa điểm làm việc Đồng Nai
Thời gian làm việc
Lương 500 - 600 USD
Phúc lợi xã hội - y tế - Theo luật lao động
Tìm việc làm Biên phiên dịch (Bộ Phận Hỗ trợ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công ty Sx Nhât Bản- KCn Nhơn Trạch 3, Đồng Nai, Việt Nam
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Ha Vu Le Van
van.ha@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay