Accountant Manager [Vietnamese]

[Job ID: 11488YI] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

You will manage an accounting team has 10 members.
-General Accounting roles
-Staff management/development
-Project management
-Problem solver

yêu câù chuyên môn Gender: any
Age:35-40
Education:University or higher
Language:Vietnamese/English
Experience:More than 3 years manager experience in the accounting firm
Knowledge: hold the Vietnamese accountant certificate
PC Skill:Office,Some Accounting software
Character: Positive,Logical,Self-starter, Leadership,Can-do-attitude
Others:Team/Project management, Business development, looking for the person who can have logical thinking and high communication skills
Ngôn ngữ English:Native, English:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 08:00-17:00
Lương 1,500 - 2,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế -Joining private medical insurance
-Medical Check
-Staff trip
Tìm việc làm Tư vấn (Dịch vụ)
Kế toán (Bộ Phận Hỗ trợ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 55(HCMC40,Hanoi15)

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Yoichi Imamura
yoichi.imamura@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay