QA Assistant Manager (must be pharmacist) [Vietnamese]

[Job ID: 11480DTTT] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

Setup new pharmaceutical factory in compliance with WHO-GMP and Japanese PIC/S GMP standards:
- Prepare general SOPs (mainly concerned with Qualification, Validation, Change control and Deviation, In-process control, Stability, Annual product review...)
- System qualification: HVAC, purified water, compressed air.
- Process validation: support Japanese site during technical transfer process (IQ, OQ, PQ). Then responsible for PV process at Vietnamese site.
- Change control & Deviation.
- Review other departments' SOPs to eliminate the conflicts, in order to ensure GMP compliance.
- Check technical transfer documents.
- Internal Audit.

yêu câù chuyên môn Age: up to 30 years old
Education: must be pharmacist
Language: English
Experience: 5-year experience and the current position is QA

Ngôn ngữ English:Business
Địa điểm làm việc Bình Dương
Thời gian làm việc
Lương 800 - 1,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Sản xuất (Hỗ trợ sản xuất)
QA/QC (Hỗ trợ sản xuất)
An toàn lao động (Hỗ trợ sản xuất)
Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận (Hỗ trợ sản xuất)
Xuất nhập khẩu (Hỗ trợ sản xuất)
Hoạch định/Dự án (Hỗ trợ sản xuất)
Bảo trì/Sửa chữa (Hỗ trợ sản xuất)
Dược sĩ (Y tế)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Do Thi Thanh Truc
truc.do@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay