Production Control Assistant Manager [Vietnamese]

[Job ID: 11479DTTT] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

・Receive order, check inventory, production capacity, resources (personnel, machines, raw materials ...) of the workshop to respond order
・Plan to secure raw materials for production
・Make production plan
・Have knowledge about software of production control
・Track plan of production, the progress of delivery to customers
・Report production situation

yêu câù chuyên môn Gender: Any
Age: around 30 years old
Education: University
Language: Business Level, knowing Japanese is an advantage
Experience: more than 5-year experience
Ngôn ngữ English:Business, Japanese:Intermediate
Địa điểm làm việc Bình Dương
Thời gian làm việc
Lương 1,000 - 1,200 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Sản xuất (Hỗ trợ sản xuất)
QA/QC (Hỗ trợ sản xuất)
An toàn lao động (Hỗ trợ sản xuất)
Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận (Hỗ trợ sản xuất)
Xuất nhập khẩu (Hỗ trợ sản xuất)
Hoạch định/Dự án (Hỗ trợ sản xuất)
Bảo trì/Sửa chữa (Hỗ trợ sản xuất)
Dược sĩ (Y tế)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Do Thi Thanh Truc
truc.do@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay