Digital Marketing Executive [Vietnamese]

[Job ID: 11442HVLV] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

- Handle Digital Marketing Activity for Health Care product.
- Make plan and carry out the social media marketing campaign to achieve business objectives;
- Keep track on performance, evaluate and analyze data and generate various reports;
- Conduct market research

yêu câù chuyên môn - Fluent in both written and spoken English
- Minimum 1 years of experience in Running Digital Marketing
Ngôn ngữ English:Business
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc 8:00-17:00
Lương 700 - 1,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế - Salary: Competitive
- Bonus
- Salary Review
Tìm việc làm Marketing (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Rep. Office of Famous Japanese Medical Cooperation
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Ha Vu Le Van
van.ha@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay