Sales Staff cum Assistant to GD [Vietnamese]

[Job ID: 11436NTQ]

Nội dung nghiệp vụ:

- Main job is Sales Support (of Japanese General Director)
- Visiting customer and help communication (EN<->VN).
- Quotation / presentation, customer support.

yêu câù chuyên môn Gender: Any
Age: 25-30
Education: Bachelor (University level)
Language: English (business level) *One more language (Chinese/Japanese/Korean) is an advantage.
Experience: Actual working experience as Sales or Production for 3-5 years.
Knowledge: Having knowledge about plastic materials is better.
PC Skill: Excel and Word.
Character: Willing to work in a small office, and willing to learn new business field.
Others:
Ngôn ngữ English:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 8:00-17:00 or 8:30-17:30 (will be decided later)
Lương 600 - 800 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Biên phiên dịch (Bộ Phận Hỗ trợ)
Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 1

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Nguyen Thi Quynh
quynh.nguyen@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay