Nhân viên kinh doanh Mực In [Vietnamese]

[Job ID: 11406NCKC] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

Nhân viên sales mực in sử dụng trong ngành thực phẩm, in ấn trên cái tag quần áo
làm việc tại quận 3

yêu câù chuyên môn Gender: nam hoặc nữ
Age:
Education:
Language:
Experience: có kinh nghiệm sales trong mảng mực in
Knowledge:
PC Skill:
Character:
Others:
Ngôn ngữ English:Intermediate
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc
Lương - 1,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Bán hàng kỹ thuật (Giao Dịch Khách Hàng)
Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Nguyen Cao Kim Chau
chau.nguyen@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay