Sales [Vietnamese]

[Job ID: 11392NTN]

Nội dung nghiệp vụ:

Sell handy machinery tools (for air condition) to distributors/shops, which was imported from Japan, or Asean countries
Visiting existing distributors / shops (many). *Mostly Vietnamese customers.
Find new potential customer.
Explanation at exhibition.
Business trip to HCMC/Da Dang/Hai Phong/Thailand.
Almost no overtime working, however, sometimes early working to go business trip.

yêu câù chuyên môn Gender : Male
Age : 25-35
Experience : Sales (around 3 years)
Education : Equal or higher than vocational school level.
Knowledge : no need to have knowledge about mechanics, however need to have interest.
Language : Vietnamese only is acceptable (JP skill is an advantage)
Character : Aggressive, powerful, cheerful.
PC :Word / Excel
Ngôn ngữ Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 8:30-17:30
Lương 220 - 340 USD
Phúc lợi xã hội - y tế Sales incentive.
Gasoline allowance when visiting customers (city area).
Japanese Language allowance.
Tìm việc làm Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 32 in VN

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Nguyen Thi Na
na.nguyen@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay