Sales Asssitant Manager (Manager candidate) [Vietnamese]

[Job ID: 11387NTQ] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

[Sales Activity]
- Keep good relationship with existing customers (around 50-100).
- Try to find potential customers
- Make proposal, quotation, invoice, control billing.
- Make report (monthly, weekly)
- Maintenance service
- Business trip to all over Vietnam (1 or 2 times per month), or Japan (not often)

[Management]
- Support Sales Manager/Sales Director.
- Always try to teach company policy (need to understand deeply about it).

yêu câù chuyên môn
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 8:00-17:00
Lương 1,000 - 1,500 USD
Phúc lợi xã hội - y tế company trip
medical check
paid leave
social insurance
Tìm việc làm Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Sản xuất vật liệu / sản phẩm tự động hóa.
Số lượng nhân viên 7

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Nguyen Thi Quynh
quynh.nguyen@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay