GA cum Sales Assistant [Vietnamese]

[Job ID: 11338NTQ]

Nội dung nghiệp vụ:

[GA]
- Guest relations (not often)
- Office cleaning

[Sales Assistant]
- Register customer information to system.
- Support sales staff (quotation, invoice, bank transaction, etc)
- Communication between HCMC head office (billing information)

yêu câù chuyên môn Gender: Any (Female is better)
Age: Below 25
Education: Any (university student is OK)
Language: Japanese (very basic is OK)
Experience: No need
Knowledge: No need
PC Skill: Excel
Character: Cheerful (most important), good communication, aggressive
Others: Part-time is also OK.
Ngôn ngữ Japanese:Basic
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 9:00-18:00
Lương 300 - 400 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Hành chánh/Thư ký (Bộ Phận Hỗ trợ)
Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 5

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Nguyen Thi Quynh
quynh.nguyen@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay