ASSOCIATE (SALES SUPPORT) [Vietnamese]

[Job ID: 11320PTMB]

Nội dung nghiệp vụ:

Main duties include
- Make quotation to customers;
- Enter order into internal system;
- Process documents related to Import/ Export for (Non-)EPE customers;
- Update Customers’ information on data-based system;
- Maintain good relationship with Customers;
- Closely contact and cooperate with Warehouse & Forwarder;
- Contact and cooperate with HQ;
- Check inventories of all types monthly and quarterly;
- Process trial, returned goods;
- Prepare materials for Weekly/ Monthly/ Quarterly Report;
- Filing & update internal documents;
- Procure office supplies, equipment maintenance, car arrangement, ticket & hotel booking;
- Other tasks or responsibilities as assigned.

yêu câù chuyên môn Gender: Female
Age: under 26 year-old
Education: Bachelor degree, preferably Major in Business, International Economics, or related fields
Language: Excellent commands of English
Experience: Have experience in Domestics Import, Export procedures for EPE transaction
Knowledge:
PC Skill: Have strong Computing Skills: Word, Excel, PowerPoint, Outlook and Internet
Character:
Others: Can work overtime to meet deadline
Ngôn ngữ English:Business
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc Mon-Fri, 8am - 17pm
Lương - 450 USD
Phúc lợi xã hội - y tế -Extra Health Insurance package
-Company Trip, Tet’s Gift, Goal Dinner, Training course
Tìm việc làm Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Pham Thi My Binh
binh.pham@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay