Kĩ sư Java [Vietnamese]

[Job ID: 11319TTT]

Nội dung nghiệp vụ:

Phát triển chương trình ứng dụng bằng Java.
Phát triển phần mềm tăng hiệu suất của công ty, phần mềm chấm công

yêu câù chuyên môn 1. Kĩ sư hệ thống:
Có kinh nghiệm thiết kế bằng UML2.0
Có kinh nghiệm thiết kế hoặc phát triển bằng JAVA EE6 hoặc EE7
Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển SPA (Single Page Application)
2. Lập trình viên:
Hiểu biết về format thiết kếvới UML2.0
Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển SPA (Single Page Application)
Ngôn ngữ Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 8:30 - 17:30 (Monday - Friday), 8:30 - 12:30 biweekly Saturday
Lương 350 - 800 USD
Phúc lợi xã hội - y tế Thưởng 1 năm 1 lần
Trợ cấp xăng xe 200,000VND
Tìm việc làm IT-Phần mềm (Kỹ thuật-Công nghệ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Sản xuất, bán, hỗ trợ người dùng các hệ thống sản phẩm như: hệ thống HRM, hệ thống ERP kết hợp với hệ thống kế toán, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. hỗ trợ việc phát triển phầm mềm trong phạm vi kỹ thuật rộng lớn từ thiết kế sản phẩm cho đến khâu kiểm tra thành phẩm.
Số lượng nhân viên 20

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Ta Thu Trang
trang.ta@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay