Java Engineer [Vietnamese]

[Job ID: 11319DTT]

Nội dung nghiệp vụ:

Develop application program with JAVA.
ex, application to increase productivity of company, application to check attendance.,,

yêu câù chuyên môn SG:
1)design experience using UML2.0
-Able to extract nessasary data from domain model, use case
-Make Sequence Diagram using such as use casem class diagram
-Able to extract method and property from class diagram and sequence diagram
2)Design or development experience with JAVA EE6, or EE7
-Make Sequence diagram using Java EE
-Able to extract method using Java EE
3)UI design, development experience of Single Page Application
-Design, development experience using Java script frame work, HTML, CSS

PG:
1) able to understand design format with UML 2.0
-Able to understand using class diagram, Sequence diagram
2)UI design, development experience of Single Page Application
-Design, development experience using Java script frame work, HTML, CSS"Ngôn ngữ Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 8:30 - 17:30 (Monday - Friday), 8:30 - 12:30 biweekly Saturday
Lương 350 - 800 USD
Phúc lợi xã hội - y tế Gasoline fee for motorbike: 200,000 VND
Motor bike parking

Tìm việc làm IT-Phần mềm (Kỹ thuật-Công nghệ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 20

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Dang Thi Tho
tho.dang@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay