Merchandiser *No experience [Vietnamese]

[Job ID: 11317NTN]

Nội dung nghiệp vụ:

To manage production control work
(check material, plain cloth→produce product→shipment)
Receive sample product and specification from Japan and Korea, then pass it to production team in a factory
QC work
(Check material and plain cloth cooperating with factory)
To play a role of contact point between client and factory
To report production status to client after production line's operation is started
Other task requested by manager
*Other detail information will be provided in the interview

yêu câù chuyên môn Gender : female
Age: 22-25 years old
Education: Graduated from High-shool or more
Language: Japanese/N2 or higher, at least they need N3 certificate or more
English/preferable
Experience: No experience is OK
Knowledge: Trading knowledge
Ngôn ngữ Japanese:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 8:00 - 17:30 during weekdays. Saturday: 8:00 - 12:30 (2 times a month)
Lương 470 - 700 USD
Phúc lợi xã hội - y tế Incentive: depends on performance
Company trip: once a year (2015 Da Lat, 2016 Thailand)
Support: wedding, funeral..
Allowance: Transportation and meal allowance are included in salary
Mobile is provided
Tìm việc làm Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận (Hỗ trợ sản xuất)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Công ty nay là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên quản lý các đơn hàng về ngành may mặc của các hãng Puma, North Face, Champion
Head office: Seoul, Korea
Branch: Osaka, Japan/ Hanoi, Vietnam

Main customer: Japan, Korea, EU..
This company controls over 1,000,000 product per year.
Số lượng nhân viên 14

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Nguyen Thi Na
na.nguyen@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay