Phiên dịch kiêm hành chính cho dự án [Vietnamese]

[Job ID: 11314HLPL]

Nội dung nghiệp vụ:

- Phiên dịch giữa nhân viên và khách hàng
- Ghi chép trong cuộc họp
- Lưu trữ tài liệu, giấy tờ, các công việc hành chính văn phòng
- Hỗ trợ mua hàng, quản lý hàng tồn kho
- Một số công việc kế toán đơn giản

yêu câù chuyên môn Giới tính(性別): Nam/nữ
Tuổi(年齢): Không giới hạn
Học vấn(学歴): Cử nhân, ưu tiên cử nhân Đại học công nghiệp
Ngôn ngữ(言語): Tiếng Nhật N2
Nghề nghiệp(職歴): Không bắt buộc có kinh nghiệm, ưu tiên người có kinh nghiệm làm quản lý hoặc bảo dưỡng ở nhà máy điện
kiến thức(知識):
kiến thức PC(PC知識):
Nhân cách(性格):
Khác(その他):
Ngôn ngữ Japanese:Business, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Nước khác (ngoài Nhật Bản)
Thời gian làm việc Mon-Sat: 08:00~18:00
Lương 880 - USD
Phúc lợi xã hội - y tế Actual salary is equivalent 100,000 yen(gross).
Company will pay Hotel fee(including meals/3times a day), washing clothes fee and communication fee.

Start working date is from 01/05/2018 to 31/12/2019(it depends on project).
Tìm việc làm Môi trường/Xử lý chất thải (kỹ thuật)
Biên phiên dịch (Bộ Phận Hỗ trợ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề Hỗ trợ công nghệ thông tin cho kĩ sư nhà máy (Dịch vụ CAD)
Kĩ sư cho nhà máy xử lý rác thải
Số lượng nhân viên 40

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Hoang Le Phuong Linh
linh.hoang@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay