Vietnamese Molding Manager [Vietnamese]

[Job ID: 11304YM]

Nội dung nghiệp vụ:

As molding manager activities;
- Molding, injection molding and other tasks
- Managing molding staff
- Training new molding staff

yêu câù chuyên môn Gender:Male
Age: 30 or more
Education: Graduated from College or Bachelor of Degree
Language: Japanese/intermediate, N3 or more
Experience: 5 years or more as plastics molding staff
Knowledge: molding
PC Skill: Word, Excel, PowerPoint and Outlook
Character:
Others:
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Đồng Nai
Thời gian làm việc Mon-Sat: 08:30-17:30
Lương 790 - 880 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Sản phẩm công nghiệp (Sản xuất)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 5 Vietnamese and 1 Japanese

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Yu Mizutani
yu.mizutani@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay