Designing Operation Staff [Vietnamese]

[Job ID: 11232NTQ]

Nội dung nghiệp vụ:

DTP(Desk Top Publishing) or CTP (Computer To Plate) Software Operator
- Discuss with customer, or, get request from sales/production staff, adjust "color" of printing.
It is difficult to arrange ink and adjust color which customer requests.
- Normally using DTP or CTP software on Windows, and sometimes uses Photoshop.
- Customer is mainly Japanese company, and better to have skill of Japanese.

yêu câù chuyên môn Gender : Any
Age : Any
Education : Any
Experience : more than 2 years experience as DTP/CTP operator.
Knowledge : Good knowledge about DTP/CTP and Photoshop.
Language : Japanese (any skill is OK, but hopefully N2 level)
Residence : Bac Ninh living candidate
Ngôn ngữ Japanese:Intermediate, Vietnamese:Native
Địa điểm làm việc Bắc Ninh
Thời gian làm việc 8:00–17:00 Sa: Biweekly
Lương 600 - 800 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Khác (Quản lý/Khác)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề パッケージ印刷を主体とする企業
Số lượng nhân viên 800

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Nguyen Thi Quynh
quynh.nguyen@kosaidovn.com

Ứng tuyển

Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay